Persoonlijke hulpmiddelen

Terhulpsesteenweg: vernieuwin van het wegdek

 

Wij hebben het genoegen u aan te kondigen dat de Gemeente zal overgaan tot het heraanleggen van de Terhulpsesteenweg tussen de Middelburgstraat en Heiligenborre (tot ter hoogte van Terhulpsesteenweg nr. 399), kruispunt inbegrepen.

De werken beginnen op 15/05/2017 en de totale duur bedraagt 125 werkdagen (afgezien van slechte weersomstandigheden en onverwachte gebeurtenissen). De werf wordt georganiseerd in fasen en het verkeerd wordt in functie daarvan aangepast.

De werken zullen gepaard gaan met beperkingen van de bereikbaarheid, een parkeerverbod en een wijziging van de rijrichting in de hele Bezemhoek.

De buurtbewoners zullen via specifieke huis-aan-huisbladen op de hoogte worden gehouden van alle modaliteiten wat betreft de toegang tot de privégarages en het ophalen van het vuilnis door het agentschap Net Brussel.

De handelszaken, scholen en kinderdagverblijven worden individueel op de hoogte gesteld.

De gemeente benadrukt het belang van het naleven van de richtlijnen met het oog op de veiligheid, de goede uitvoering van de werken en de openbare netheid.

Wij blijven ter beschikking voor alle bijkomende inlichtingen en verzoeken u ons te verontschuldigen voor alle ongemakken die u ondanks de getroffen voorzorgen zou ondervinden door de uitvoering van deze werken.

U kunt contact opnemen met het bedrijf Dekempeneer (02/720.08.14 ; info@dekempeneer.be) of de beheerder van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde, dhr. EL HAJJAMI: 02/674.75.45; melhajjami@wb.irisnet.be.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase 8

Voorstel

Document acties