Notulen van de statutaire vergadering van 14 maart 2022.pdf