2023 09 06 Questions écrites Schriftelijke vragen.pdf